активаційний аналіз


активаційний аналіз
активационный анализ - activation analysis - *Aktivierungsanalyse - якісне і кількісне визначення складу речовини, яке базується на вимірюванні енергії випромінювання і періодів напіврозпаду радіоактивних ізотопів, які утворюються в речовині, що досліджується при опроміненні її нейтронами, протонами, альфа-частками, гамма-квантами та ін. Висока селективність і чутливість А.а., простота операцій, експресність дозволяють широко застосовувати А.а., для аналізу мінеральної сировини і продуктів її переробки. Велика проникна здатність первинного і вторинного випромінювань для нейтронного і гамма-активаційного аналізу дозволяє використовувати ці методи не тільки для контролю аналіт. проб, але також для непідготовлених проб і безперервного контролю в трансп. потоках. Перспективне також застосування А.а. в геохімії рідких і розсіяних елементів.

Гірничий енциклопедичний словник, т. 1. – Донецьк: Східний видавничий дім. . 2001.

Смотреть что такое "активаційний аналіз" в других словарях:

  • активаційний аналіз вод — активационный анализ вод activation analysis of waters *Aktivierungsanalyse for Wasser, Wasser Aktivierungsanalyse – базується на вивченні ядерних реакцій при опроміненні проби нейтронами або гамма променями. В результаті утворюються ізотопи, які …   Гірничий енциклопедичний словник

  • гамма-активаційний аналіз — гамма активационный анализ gamma ray activation analysis *Gamma Aktivierungsanalyse метод кількісного аналізу елементного складу речовини за оцінкою індукованої радіоактивності, що виникає внаслідок збудження атомних ядер при опроміненні зразка… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • геофізичні дослідження у свердловинах — геофизические исследования в скважинах geophysical explorations in wells *geophysikalische Untersuchungen in Sonden 1 група методів, основаних на вивченні природних і штучно створюваних фізичних полів (електричних, акустичних і ін.), фізичних… …   Гірничий енциклопедичний словник